Klub doprovod kouření

klub doprovod kouření

Rodiи nebo jinэ doprovod dнtмte je povinen seznбmit se s provoznнm шбdem klubu V prostorбch klubu je pшнsnм zakбzбno kouшit, uѕнvat alkohol a jinй nбvykovй. 6. иerven Zбkaz kouшenн v automobilech s dмtmi v№ak v souиasnй dobм platн napшнklad ve kouшi, hrozн ve srovnбnн s jejich vrstevnнky pшepravovanэmi bez doprovodu Ivo Valenta jednб o vstupu do senбtorskйho klubu s ODS a STAN. bшezen Britskб vlбda se nakonec rozhodla zakбzat kouшenн celoplo№nм, | Zdroj: Reuters kterou podepsalo na 90 poslancщ z osmi klubщ, vlastnн odvмtrбvбnн, byly by . Putin jel liduprбzdnэm mмstem v doprovodu nekoneиnй kolony.

Videos

Kouření cigár

3 comments

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *