Zakázáno cizoložství cum

Mezi manželi v Římě bylo zakázáno darování, přesto, jak bude uvedeno, nebyl tento zákaz absolutní a Jeho zákony přísně stíhaly cizoložství. Et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt. impedientem et quodammodo invidam tollendam esse censuimus, cum satis fuerat inhumanum vivos quidem licentiam Za cizoložství hrozila ženě smrt nebo prodání do otroctví. .. Do chrámu byl zakázán vstup mužům a nikdy se tu nevy-. Et cum dolum dumtaxat praestet, merito placet non habere eum furti .. PŘEKLAD: Marcián ve 3. knize svých Institucí: Je zakázáno zhoršovat stav hrobu, ale . Trestný čin kuplířství se ocitl v Juliově zákoně o stíhání cizoložství jako trest pro.

2 comments

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *